top of page

ASSOCIA'T I PARTICIPA DEL PROJECTE

A l’Aixada com Eixida creiem que la cooperació social dels individus i el suport mutu han estat el motor de la història de la humanitat. I per tant, confiem en aquesta fòrmula per portar endavant el nostre projecte de vida, fonamentat en el coneixement de la Natura i l’organització comunitària.

 

Per aixó, et demanem el teu suport, per sumar cooperació i economia solidària a aquesta iniciativa de transformació social i de respecte ecológic cap al nostre territori.

 

El model económic que practiquem i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col.lectiu i individual de les persones que participem activament del projecte. Treballem diàriament per la sostenibilitat, la gestió eficient i la viabilitat econòmica, pel que els beneficis del projecte es reinverteixen i es redistribueixen de manera equitativa i horitzontal.

 

Aquest ánim de treball sense finalitats lucratives està íntimament unit a la nostra manera de valorar els balanços de resultats, que ténen en compte, no solament els aspectes económics, sino també socials, ecològics, culturals i participatius.

 

El nostre punt de partida és una economia solidària, basada en una ètica participativa i democràtica , que tracta de fomentar l’aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, mitjancant procesos de col.laboració, de presa de decisions conjuntes i d’assumpció compartida de responsabilitats i deures.

 

Esperem per tant, que el resultat final siga un benefici integral per les persones i pel territori, donat que les nostres activitats destinen el máxim de beneficis possibles  a la millora o ampliació del nostre objectiu de transformació social.

"IMPLICA'T EN LA  TRANSFORMACIÓ SOCIAL I ECOLÒGICA DEL TEU TERRITORI"

Aixada com a Eixida

L’Aixada com Eixida es configura baix la figura jurídica d'Associació municipal per poder portar així les nostres tasques de producció, el.laboració i educació en el marc de la legalitat. Ara bé, entenem que els nostres esforços pretenen consolidar una Cooperativa de producció i consum, on l’organització del grup es fonamenta sota un un model de gestió horitzontal, assembleari & autònom.

MOTIUS PER FORMAR PART DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ AGROECOLÓGICA

 

  • Si desconfies de la deslocalització, la falta d’informació i els grups de poder

  • Si consideres necessari que l'abastiment de productes de primera necessitat siga local, agroecològic i conscient

  • Si penses que és important la redistribució económica dintre del teu territori, i vols donar viabilitat a una iniciativa que treballa per consolidar una economía de les necessitats fonamentada en les relacions ecológiques.
  • Si creus que els models cooperatius mereixen el suport social per ser sostenibles
  • Si penses que els nostre grup de treball realitza una tasca de transformació socio-ecológica en la que et posiciones
  • Si consideres que el consum manifesta un acte polític i consient per canviar la realitat
  • Si creus que l’educació es cosa nostra, de les ganes de sentir-nos iguals i del coneixement i respecte a la Natura
  • Si confies en la millora de l’organització col.lectiva per defensar la llibertat i l’autonomia del territori
  • Si creus que mereixem un futur amb dignitat...

 

Si penses que l'AIXADA COM EIXIDA treballa per aquestos objectius, pots contactar amb nosaltres i participar de la nostra Associació. Nosaltres entenem diferents models de participació i tu has de proposar-nos quin es el més adient per a la teua situació.

 

Primerament, per deixar enrere la nostra precarietat, tenir la garantia de continuitat i optar a models de vida dignes per a les persones implicades, precissem la teua col.laboració econòmica, més adient al consum de les teues necessitats: baix s’expliquen les diferents relacions de consum que pots mantenir a dia d’avui en el nostre model productiu.

 

 

Es també important que pensem en la necessitat de transmetre i rebre coneixements que milloren el paper soci-ambiental d’aquestes iniciatives, pel que si vols participar en exercicis d’educació popular, sempre som oberts al significat de les paraules.

 

 

Finalment cap assenyalar que precissem persones e idees per millorar i incrementar l’organització social del territori, així que si ens consideres una plataforma d’acció territorial pots proposar-nos qualsevols iniciativa en les mires dels objectius abans assenyalats.                              

 

COM FORMAR PART DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ AGROECOLÒGICA?

 

bottom of page